پیگیری وبینار و سمینار

نکات مهم

1-در صورتیکه دوره یا محصولی راخریداری یا رزرو کرده اید، با وارد کردن کد پیگیری اطلاعات را مشاهده یا پرداخت خود را انجام دهید

2-اگر وبینار یا سمیناری را به صورت اقساط خریداری کرده اید،برای پرداخت سایر اقساط از طریق فرم زیر اقدام کنید