برای ثبت نام

وبینار TA تحلیل رفتار متقابل و ارتباط موثر- شاهین فرهنگ-30خرداد 1402

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.
مشخصات شما
مبلغ به تعداد هر نفر : 2,000,000 ریال
جمع کل :
مبلغ پرداختی :