برای ثبت نام

وبینار کوچینگ به زبان ساده-دکتر علیرضا سلیمی (هدیه) 8 و 9 بهمن 1401

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.
مشخصات شما
مبلغ به تعداد هر نفر : 0 ریال
جمع کل :
مبلغ پرداختی :