کارگاه آموزشی حُرمت نفس
با روانشانس بالینی و مطرح کشور

استاد:مسعود مبکی

در سالن VIP دیپلمات

تمرینات عملی و پرسش و پاسخ با روانشناس بالینی


Resized Image

ثبت نام در این کارگاه ارزشمند:

زمان:
چهارشنبه 21 آذرماه ساعت 15تا20
ظرفیت محدود حداکثر ظرفیت 40 نفر

محل برگزاری:خیابان ولیعصر،قبل از چهار راه پارک وی

(آدرس کامل پس از ثبت نام نمایش داده میشود و همچنین پیامک خواهد شد)