سلامتی:
1- آب فراوان بنوشید.
2- بیشتر از سبزیجات استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.
3- بااین 3 تا E زندگی کنید:
Energy (انرژی)
Enthusiasm(شورواشتیاق)
Empathy(دلسوزی و همدلی)
4- از ورزش کمک بگیرید.
5- بیشتر به یاد خدا باشید .
6- بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.
7- روزانه 20 دقیقه سکوت کنید و به تفکر بپردازید.
8- 7 ساعت بخوابید.
9- هر روز 10 تا 30 دقیقه پیاده‌روی کنید و در حین پیاده‌روی، لبخند بزنید.


شخصیت:
10- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنید: شما نمی‌دانید که بین آنها چه می‌گذرد.
11- افکار منفی نداشته باشید، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنید.
12- بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید.
13- انرژی خود را صرف جستجو در امور دیگران نکنید.
14- وقتی بیدار هستید بیشتر اهداف خود را مجسم کنید.
15- حسادت یعنی اتلاف وقت، شما هر چه را که باید داشته باشید، دارید.
16- گذشته را فراموش کنید.. اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیاورید. این کار آرامش زمان حال شما را از بین می‌برد.
17- زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.
18- با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نکنید...
19- هیچ کس مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما.
20- بدانید که زندگی مدرسه‌ای می‌ماند که باید در آن چیزهایی بیاموزید. مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می‌باشند.
21- بیشتر بخندید و لبخند بزنید.
22- مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید. زمانی هم مخالفت وجود دارد.

جامعه:
23- گهگاهی به خانواده و اقوام خود،
مخصوصا پدر و مادر زنگ یا سری بزنید.
24- هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشید.
25- خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخشید.
26- زمانی را با افراد بالای 70 سال و زیر 6 سال بگذرانید.
27- سعی کنید حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنید.
28- اینکه دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.
29- زمان بیماری، شغل شما به کمک شما نمی‌آید، بلکه دوستان شما به شما مدد می‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باشید.
زندگی:
30- کارهای مثبت انجام دهید.
31- از هر چیز غیر مفید، زشت یا ناخوشی دوری بجویید.
32- محبت درمان‌گر هر چیزی است.
33- هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.
34- مهم نیست که چه احساسی دارید، باید به پا خیزید، تمیزترین لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنید.
35- مطمئن باشید که بهترین هم می‌آید.
36- همین که صبح از خواب بیدار می‌شوید، باید از خدایتان شاكر باشيد.
38- بخش عمده درون شما شاد است، بنابراین خوشحال باشید.