آیا می‌دانستید توانایی شما در برقراری ارتباط موثر با دیگران، بیشتر از هر عامل دیگری به شما برای رسیدن به موفقیت کمک می‌کند؟

میزان تسلط شما در انتقال پیام و توانایی‌تان در مشتاق کردن دیگران برای اقدام در مورد ایده‌ها و پیشنهاد‌هایتان، تعیین کنندهٔ حدود ۸۵ درصد از دستاوردهای شما در زمینه شغلی و زندگی شخصی‌تان است.

هنگامی‌که در مهارت برقراری ارتباط موثر، خبره شوید، شادی نامحدود را وارد زندگی خود می‌کنید. کافی است تصور کنید که می‌توانید افکارتان را آشکارا و صادقانه بیان کنید تا حدی که دیگران را برای اقدام به انجام کاری، تحت تاثیر قرار دهید. بله! آنها به‌خاطر نحوهٔ بیان شما، آن کار را انجام خواهند داد.

حتی اگر از نظر تحصیلی، تجربه و یا هوش، محدودیت‌هایی دارید، توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران، قدرتمند‌ترین و نامحدود‌ترین ابزار موفقیت شما خواهدبود.

مشکلات ارتباطی از آنجا ناشی می‌شود که یا افراد نمی‌توانند منظورشان را به طور واضح بیان کنند، و یا دیگران پیام فرستاده‌شده را در قالبی که مدنظر شخص گوینده بوده، دریافت نمی‌کنند.

خبر خوب این است که برقراری ارتباط موثر، یک مهارت قابل یادگیری است.


سه عامل برقراری ارتباط موثرتر

سه عامل در هر رابطهٔ مستقیم و رو در رو، موثرند:

۱ـ کلمات
۲ـ تُن صدا
۳ـ زبان بدن

کلمات:
کلمات فقط ۷ درصد از هر پیام را به خود اختصاص می‌دهند. برای برقراری یک ارتباط موثر، هر سه بخش پیام باید با هم مرتبط و متناسب باشند. اگر هیچ تناسبی وجود نداشته باشد، گیرندهٔ پیام سردرگم شده و صورت رایج ارتباطات را به جای معنای تحت اللفظی یا کلمات، می‌پذیرد.

تاکید و تن صدا:
تاکید و تن صدا می‌توانند پیامِ در حال انتقال را به کلی تغییر دهند. گاهی ممکن است مطلبی را به کسی بگویید و او از شما برنجد. وقتی توضیح می‌دهید که قصد رنجاندن او را نداشتید، آن شخص به شما خواهد گفت: تُن صدای تو این تلقی را ایجاد کرد.

زبان بدن:
با متمایل شدن به سمت گوینده و یا ایستادن روی پنجه‌های پا، شما می‌توانید به طرز چشمگیری تاثیر ارتباط خود را افزایش دهید. اگر همراه با توجهِ کاملا متمرکز، بتوانید با افراد به‌صورت مستقیم صحبت کرده و ارتباط چشمی مستقیمی نیز برقرار کنید، تاثیر سخنانتان دو برابر خواهد شد.

ترجمه: علیرضا بهرامی، منبع: سایت شخصی برایان تریسی