به نام خداوند جان و خرد

 

 

 

نام موسسه: نماآوای زندگی


مدیر مسئول و مدیر عامل: حسن خطیبی

هدف: آموزش روان‌شناسی و مهارتهای زندگی

به زبان ساده در قالب برگزاری تورها، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی


مجری: سمینارها، تورها و کارگاه‌هایی همچون خانواده موفق

ازدواج موفق، شاد باشید و ثروتمند شوید،کسب و کار موفق

هدف، موفقیت، رازهای زندگی،

تربیت فرزندان، مهارت‌های زندگی و....

توسط اساتید موفقیت،دکتر شاهین فرهنگ،دکتر علیرضا سلیمی،

استاد محمود هندی پور،استاد مسعود مُبکی،استاد شهرام اسلامی،استاد مهدی بیات و سایر اساتید موفقیت...

 

 

الف)سمینارهای آموزشی:

 

سمینار "هدف"
سمینار "موفقیت"
سمینار "مهره مار" یا چگونه در نگاه اول محبوب واقع شویم؟
سمینار "راز چراغ جادو" آشنایی با توانمندی های پنهان مانده درون انسان ها.
سمینار "چرا چشمها را باید شست؟" چگونه انرژی فکر تبدیل به ماده می گردد؟
سمینار "ازدواج پایان یا آغاز عشق؟"
سمینار "ده نمک" یا از مرگ بد تر چیست؟ آشنایی با موانع تغییر و پذیرش چیز های نو و جدید.
سمینار "چگونه فرزندان بهتری تربیت کنیم II & I؟" آشنایی با نیاز های کودکان و نوجوانان.
سمینار "روانشناسی ثروت" یا شاد باشید و ثروتمند شوید.
سمینار " قاتل خاموش" یا "استرس".
سمینار " هدف " ویژه مسئولین و همکاران ایران خودرو و خانواده های آنان.

سمینار" فلسفه نماز"

سمینار" آشتی با خدا"

سمینار" تحلیل رفتار متقابل(TA)"

سمینار" جور دیگر باید زیست(نگاهی نو به زندگی)"

سمینار"NLP(مثبت اندیشی و تکنیک های نفوذ به ضمیر ناخود آگاه)"

 

سمینار"روش های تقویت اعتماد به نفس در کودک و نوجوان"

 

سمینار" مهارتهای زندگی زناشویی و همسرداری"

ب) کارگاه ها و دوره های آموزشی:

 

کارگاه آموزشی "هدف"
کارگاه آموزشی "موفقیت"
کارگاه آموزشی "ازدواج موفق"

کارگاه آموزشی "روانشناسی ثروت" یا "شاد باشید و ثروتمند شوید

 

کارگاه آموزشی" زناشویی و همسرداری"

 

کارگاه آموزشی "مهره مار" مهارت های نفوذ در انسانها در اولین برخورد.
دوره آموزشی "تربیت فرزندان II & I"
دوره آموزشی "روانشناسی فروش I عمومی"
دوره آموزشی "روانشناسی  II" ( برخورد مناسب با اعتراضات مشتری، Objection Handling)
دوره آموزشی "روانشناسی فروش III" ( روشهای پیشرفته برای اتمام فروش Closing Techniques)
دوره آموزشی "رفع خجولی یا فن بیان I" (Assertiveness I)
دوره آموزشی "انتقاد پذیری یا شخصیت آهنین" (Assertiveness II)
دوره آموزشی "مدیریت زمان کاربردی در ایران"

دوره آموزشی یک ساله "نوابغ فروش"

دوره آموزشی "انسان موفق"

دوره آموزشی "خانواده موفق"

دوره آموزشی " کوچینگ موفقیت"

دوره آموزشی آنلاین " دانشگاه موفقیت"

دوره آموزشی آنلاین " صفر تا بی نهایت"

ج)سایر برنامه‌های برگزار شده‌ تا کنون را از لینک ذیل مشاهده نمائید.

http://www.namaava.ir

د)برنامه های تلویزیونی و رادیویی:

برنامه تلویزیونی "چشمها را باید شست" 300 برنامه 15 تا 20 دقیقه‌ای


روابط عمومی نماآوای زندگی