باورهاي شما در مورد پول

1ـ دوازده جمله‌ زير را كه در مورد پول و ثروت نوشته شده است، تكميل كنيد تا اجزاي كليدي برنامه‌ريزي ناهوشيارانه‌ شما، آشكار شود:
1. مردم با پول..... هستند.
2. پول باعث مي‌شود مردم.....
3. من پول بيشتري داشتم اگر.....
4. والدين من همواره فكر مي‌كنند پول مي‌تواند.....
5. پول باعث مي‌شود تا.....
6. مي‌ترسم اگر پول بيشتري داشتم.....
7. پول..... است.
8. من فكر مي‌كنم پول.....
9. براي آنكه پول بيشتري داشته باشم، نياز دارم تا.....
10. اگر من به راستي ثروتمند بودم، شايد.....
11. بزرگ‌ترين ترس من درباره‌ پول..... است.
12. پول..... است.


2ـ دور تمام اعتقادات ناهوشيار خود را درباره‌ پول كه ممكن است شما را عقب نگه دارد، خط بكشيد؛ حتي اگر بدون هيچ شبهه‌اي براي شما صحيح باشد.
3ـ اين تمرين را به صورت روزانه حداقل به مدت يك هفته انجام دهيد. ممكن است برنامه‌هاي عميق‌تري را پيدا كنيد كه زمان بيشتري براي آشكار شدن، نياز داشته باشيد.

شما چه چيزي را كشف كرده‌ايد؟ آيا اعتقادات و تداعي‌هاي شما در مورد پول، مانند كساني است كه براي فقير ماندن برنامه‌ريزي شده‌اند و يا براي ثروتمند بودن؟
با بالا بردن آگاهي خود از عقايدمان درباره‌ پول، مي‌توانيم احساس، هيجانات و رفتارها را هنگام سر و كار داشتن با پول درك كنيم و با تغيير دادن آنها تأثير احساسي را كه پول بر زندگي ما دارد، تغيير دهيم، بعد از همه‌ي اينها آيا ترجيح مي‌دهيد نيمي از زندگي خود را صرف رهايي از انتخاب و يا ريشه‌ي تمام شيطنت كنيد؟
حالا برخي از باورهاي متداول مردم را كه باعث مي‌شود، پول زيادي در زندگي به دست نياورند، آورده‌ايم:
پول باعث فساد مي‌شود.
عقيده‌ غلطي كه درباره‌ ثروت وجود دارد و از گذشتگان ما به ارث رسيده، در جامعه هم به آن دامن زده مي‌شود، بر اين مبنا استوار است: پول باعث فساد مي‌شود. ولي حقيقت اين است كه پول باعث فساد و تباهي نمي‌شود. اين موضوع با مشاهده‌ اشخاص خوبي كه با پولشان كارهاي مثبتي انجام مي‌دهند، آشكار شده است. چرا اين شخص شما نباشيد؟

پول به قدر كافي در گردش نيست
پول يك بازي نيست كه اگر مجموع امتيازاتش به صفر برسد تمام بشود. بلكه يك بازي با امتيازات بي‌نهايت است. اكثر مردمي كه با آن بازي مي‌كنند، پول بيشتري را در اطراف خود مي‌بينند؛ به شرط آنكه پول خود را خرج كنيد، نه اينكه آن را به صورت يك تابلوي تبليغاتي به رخ ديگران بكشيد. هر قدر بيشتر پول‌سازي كنيد، پول بيشتري در سامانه، درجريان خواهد بود. با اين احساس ثروتمندتر مي‌شويد و ديگران را هم ثروتمندتر خواهيم كرد.
من نمي‌خواهم پول‌سازي كنم، زيرا مي‌ترسم آن را از دست بدهم.
اين احساس درست مانند اين است كه بگوييد «نمي‌خواهم يك غذاي عالي بخورم، چون مي‌ترسم مجبور باشم بعد آن را در توالت تخليه كنم». هدف از پول درآوردن، نگهداري آن تا ابد نيست، بلكه براي استفاده كردن است. زماني كه رموز پول‌سازي را پس از اين، با شما در ميان بگذارم، متوجه خواهيد شد تا زماني‌كه توانايي فكر كردن داشته باشيد، توانايي پول‌سازي بيشتري را هم داريد.
به منظور اينكه سؤالي درباره‌ محدوديت‌هاي اعتقادي خودتان پيرامون پول داشته باشيد، اين تمرين ساده را كه از كتاب پاتريسيا رميلي تحت عنوان «پول رهايي‌بخش» اقتباس شده است، انجام دهيد. اين كتاب براساس اين طرح است كه زماني كه شما تمام اعتقادات فرهنگي درباره‌ چه‌كاري كردن و چه كاري نكردن را دور ريختيد، پول به‌سادگي يك ابزار است كه ما مي‌توانيم از آن استفاده كنيم، تا زندگي راحت‌تر شود و به هدف‌هاي‌مان سريع‌تر برسيم. بنابراين چيزي كه درباره پول حقيقت دارد، درباره‌ي باقي ابزار هم حقيقت دارد.

تمرين پارو
1. فهرستي از بيشترين اعتقادات منفي درباره پول را كه در تمرين قبلي كشف كرديد، تهيه كنيد.
2. به جاي كلمه‌ پول، كلمه‌ي پارو را در هر يك از جملات، در فهرست خود قرار دهيد. توجه كنيد آيا جملات هنوز براي شما، احساسي ايجاد مي‌كنند و يا اهميت دارند.
مثال‌ها:
ـ عشق ورزيدن به پارو ريشه‌ همه‌شيطنت‌هاست.
ـ پاروها روي درختان رشد نمي‌كنند.
ـ من احساس گناه مي‌كنم، زيرا پارو‌هاي بيشتري از آن چيزي كه پدرم داشت، دارم.

به خاطر داشته باشيد طرحي كه در اينجا بيان شده، بار احساسات ناشي از عقايدي را كه نسبت به پول داريد، به آساني محو مي‌كند. مهم نيست كه به راستي آنها را باور داشته يا نداشته باشيد.