نويسندگان: دان دينك مير، «والدين و فرزندان زير شش سال» گري د. مك‌كي و جيمز اس. دينك مير
ترجمه: مجيد رئيس دانا


كوشش در ياد دادن كنترل ادرار، پيش از موعد سبب دلسردي بچه و والدين مي‌شود. معمولاً بچه‌ها تا دو – سه سالگي، از نظر بدني به اندازه كافي رشد نكرده‌اند، كه مدفوع و ادرار خود را كنترل كنند. اين بدان معني است كه آموزش كنترل ادرار، بايد زماني بين دو تا سه ‌سالگي انجام شود. به آمادگي فرزندتان توجه داشته باشيد. نكته حائز اهميت اين است بچه‌ها را در هر يك از مراحل آموزش كنترل ادرار زير فشار نگذاريد.
وقتي به فرزندتان آموزش كنترل ادرار مي‌دهيد، مي‌توانيد گام‌هاي اساسي زير را دنبال كنيد:

• براي مدفوع و ادرار بچه‌هاي كوچك، اسمي ساده بگذاريد. اين اسامي، به بچه‌ها كمك مي‌كند كه بفهمند شما راجع به چه چيز صحبت مي‌كنيد. وقتي شما پوشك كثيف را عوض مي‌كنيد، ممكن است بگوييد: «فرزاد تو پوشكش، اَه كرده است.» سپس به او ياد دهيد كه وقتي مدفوع دارد، چه ‌كار مي‌كند: «فرزاد داره توي پوشكش، اَه مي كنه.»
• اگر فرزند شما ديده باشد كه ديگران از توالت استفاده مي‌كنند و او هم سعي در تقليد كردن دارد، ممكن است آمادگي استفاده از «لگنچه» را پيدا كرده است. در اين صورت يك لگنچه برايش تهيه كنيد. چند روزي حواس‌تان باشد و ببينيد آيا آمادگي استفاده از آن را دارد يا نه؟ ابتدا او را تشويق كنيد كه به صورت معمول روزي يكبار روي آن بنشيند. بچه را زير فشار نگذاريد كه حتماً در آن لگنچه ادرار كند. از او بخواهيد در طول روز، چندين‌بار روي آن بنشيند. در صورت امكان، ترتيبي دهيد كه نشستن روي لگنچه، تقريباً با زمان تخليه عادي او هم‌زمان شود.
وقتي فرزندتان براي چند هفته‌اي با موفقيت از لگنچه استفاده كرد، گام بعدي آموزش شلوار پوشيدن است. اگر بخواهيد فرزندتان را در اين مراحل هل بدهيد، ممكن است وحشت‌زده و ناراحت شده يا دچار سانحه‌اي شود. از ناراحتي فرزندتان در مورد اشتباهات و پس‌روي‌هايش جلوگيري كنيد: «اتفاقي است كه افتاده. تو مي‌تواني شلوار تميز بپوشي يا امتحان كني.» كنترل ادرار، معمولاً زودتر از كنترل مدفوع صورت مي‌گيرد. كنترل روزانه، معمولاً زودتر از كنترل شبانه اتفاق مي‌افتد.
بعضي مواقع پيشنهاد راه چاره ويژه‌اي، به مشكل خيس كردن رختخواب كمك مي‌كند: «چطوره قبل از آنكه به رختخواب بري، اين يك ليوان آب را نخوري؟» فرزندتان را براي بردن به توالت بيدار نكنيد. بيدار كردن، اولاً او را زير فشار مي‌گذارد، ثانياً احساس مسئوليت بيدار شدن را از او سلب مي‌كند.
اغلب بچه‌ها، در سومين سالگرد تولدشان كنترل ادرار را آموخته‌اند. معمولاً پسرها، براي كنترل ادرار بيش از دخترها به زمان نياز دارند. به بچه كمك كنيد كه خود را تميز و خشك نگه دارد، علاقه و حساسيت خود را به اين امر نشان دهيد.