سمینار زندگی هدفمند - دکتر شاهین فرهنگ

(0 رای‌ها)
براساس تحقیقات علمی در جهان 97 درصد مردم دنیا هدف مشخصی ندارند نمی دانندبه کجا می روند معمولی زندگی می کنند،عادی از این دنیا می روندرد پای خاصی از خود به جا نمی گذارند.

توضیحات بیشتر

120000 ریال

120,000ریال 80,000ریال
SKU:
0 ریال

    اشتراک گذاری

  • توضیحات

براساس تحقیقات علمی در جهان
97 درصد مردم دنیا هدف مشخصی ندارند
نمی دانندبه کجا می روند
معمولی زندگی می کنند،
عادی از این دنیا می روند
رد پای خاصی از خود به جا نمی گذارند.

براساس تحقیقات علمی در جهان
97 درصد مردم دنیا هدف مشخصی ندارند
نمی دانندبه کجا می روند
معمولی زندگی می کنند
عادی از این دنیا می روند
رد پای خاصی از خود به جا نمی گذارند.


زندگی هدفمند متفاوت ترین و کاملترین سمینار هدف در ایران

مدرس: دکتر شاهین فرهنگ

سرفصل های آموزشی این سمینار:

* تفاوت مقصد، آرزو و هدف

* تحلیل آرزوها و اهداف

* بهانه کمبود امکانات

* اهداف اصلی

* متعالی بودن اهداف

* محدودیت ذهنی ممنوع!

اهداف کلان و خرد :

*  تعداد مجاز اهداف کلان

*  فاصله زمانی بین اهداف خرد

* مکتوب کردن اهداف

* اهداف قابل تغییرند

* پشتکار

* اشتباه و شکست

* اولین گام بسوی اهداف

کاتالیزورها :

*  اطلاعات و مهارت های مورد نیاز

*  عوامل یاری دهنده

شناسائی موانع :

* برنامه های جایگزین

*دام آینده نگری

{K2Splitter}