مرکز مشاوره موسسه نماآوای زندگی

مشاوران:

زهرا دریایی_روانشناس شخصیت
تخصص:مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
طرحواره درمانی
ذهن آگاهی mindfulness
رویکرد:درمان رفتاری شناختی

فاطمه رستمی_روانشناس
تخصص:مشاوره شغلی و تحصیلی
مشاوره و درمان فردی
رویکرد:تحلیلی

محمود هندی پور_رواندرمانگر
تخصص:زوج درمانی
مشاوره قبل و بعد ازدواج
اظطراب و افسردگی
سوگ
تربیت جنسی کودکان
رویکرد:تحلیلی-بینشی

مسعود مبکی_روانشناس
تخصص:درمان وسواس
اضطراب و افسردگی
خشم و عصبانیت
رویکرد:CBT،شناخت درمانی

مژگان رحیم زاده_روانشناس ایرانی مقیم کشور سوئد
تخصص: تربیت کودک و نوجوان
تربیت جنسی کودک و نوجوان
بازی درمانی
درمان اختلالات رفتاری کودکان
(پرخاشگری،بی نطمی،لجبازی،شب ادراری،بیش فعالی و...)
رویکرد:تقویت حس ارزشمندی

دکتر علیرضا سلیمی
تنها ایرانی بامدرک
دکترای علم تمرین و تغییر از آلمان
مشاوره تحول و کوچ(مربی)موفقیت
ویژه افرادی که به دنبال کسب موفقیت های فردی و اجتماعی هستند
مشاوره تندرستی تغذیه سالم وتناسب اندام
دریافت وقت مشاوره:


02122038013


داخلی2