تور پنج روزه شادحال خوب،تفریحی،آموزشی درشهر باکو آذربایجان

موسسه فرهنگی هنری نما آوای زندگی با مجوز رسمی برگزار میکند.

پس از برگزاری چندین تور تفریحی و آموزشی در داخل و خارج از کشور


  این بار تور شاد حال خوب،تفریحی و آموزشی به مدت 5 روز در شهرباکو آذربایجان همراه با آموزش های شاد و مفرح توسط استاد محمود هندی پور:مربی بین المللی و روانشناس پر انرژی و با حضور مدیران موسسه نما آوا  خواهیم داشت.


Resized Image


 

موسسه فرهنگی و هنری نما آوای زندگی
مرکز آموزش مهارتهای زندگی
با مجوز رسمی
تلفن: 02122038013 (ده خط)
وب سایت: www.namaava.com