سمینار تکنیک های عملی دستیابی به خواسته ها و آرزوها:

چرا در زندگی  به آرزو ها و رویاهایم نمی رسم.

موانع دستیابی به خواسته ها و آرزوها کدامند؟

چگونه به خواسته و آرزوی خود دست بیابم؟

عناوین اصلی این سمینار:

  • تلقین به نفس
  • قوانین مغز
  • رهائی از نگرانی
  • عدم حساسیت
  • تطابق حالات و رفتار با خواسته ها
  • اثر نیروی انتظار در بهبود عملکرد
  • تصویرسازی ذهنی

اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر:

http://namaava.com/seminar/register/cat/84