دوره تخصصی سلف کوچینگ و توسعه مهارتهای شخصی -استاد احمد نوری


کار آفرینی به سبک احمد نوری
دوستان قدرتمندم نوبت شماست
آموزه های TMB را به کار ببندید
تغییرات شگرفتی در خودتان ایجاد کنید
به خاطرعوض شدن خودتان درآمدی بدون بازنشتگی ایجاد کنید
در دوره ای که همه تلاش و هزینه می کنند
تا بتوانند در شغل خود موفق باشند،

من

احمد نوری


فکری متفاوت برای شما کرده ام

بزرگترین نیاز تو چیست؟

بزرگ ترین نیاز تو
امنیت
آرامش
لذت بردن از زندگی
حس خوب داری تا همه چیز رو تحت تاثیر قرار بدی
نمی دانم رویای بزرگ تو چیست؟
تو از چه چیزهایی متنفر هستی؟
شاید روزی که وارد دوره ها شدی،بزرگترین
ترس تو این بود که آیا من هم جواب می گیرم یا نمی گیرم؟
دوره ای طراحی کردم...بسیار قدرتمند
در این دوره
شما روی خودتان سرمایه گذاری می کنید
نه اینکه ادامه تحصیل بدید،یا در رستوران یا آرایشگاه کار کنید،یا...
اگر با من همراه باشید،
به شما کمک میکنم تا به آرزوهایتان و به حس خوب برسید
از اینکه حس خوبی دارد،خودتان هم فروشنده احساسات خوب به دیگران باشید
لزومی ندارد خیلی معروف با شید
لزومی ندارد خیلی پولدار باشید
اگر زیاد دیده شوید و مردم ببینند که شبیه به حرفهایتان هستید،
شما را زود باور خواهند کرد
به جای 10سال،کافیست 10روز از تغییر شما بگذرد
وآدم ها تغییر تورا ببینند
اگر با من همراه باشید،
به شما کمک می کنم تا به آرزوهایتان و به حس خوب برسید
از اینکه حس خوبی دارید،خودتان هم فروشنده احساسات خوب به دیگران باشید
هیچ میدانید،
بزرگترین گفت و گوی شما با خودتان،
دربرابر انتخاب های اشتباه تان چیست؟
بگویید
و
دومیلیون تومان جایزه بگیرید.

Resized Image


عقل الانم را داشتم:


عقل الان............ازدواج
عقل الان...........فرزندان
عقل الان...........چاق
عقل الان...........اعتیاد/موادمخدر/الکل
عقل الان..........سرمایه گذاری
عقل الان..........ارتباطات
عقل الان.........تحصیلات

Self coaching

تناسب اندام  
شاد زیستن          
موثر بودن
آغاز نگرش ها     
پایان افسوس ها
ارتباطی بودن       
پولدار شدن         
هدفمند بودن
آدم شدن
                                                         
چرا آدم شدن؟
چون خودت مربی آدم سازی هستی
هر آنچه تا کنون دوست داشتید،
ازشما اینی را ساخته که هستید...
نقش من در این دوره چیست؟
من دوست باورهای شما نیستم
چرا؟
چون دراین صورت فقط باید
تورا تایید کنم!
پس چه دوستی هستم؟!!
دوست آرزوهای شما هستم،که به آن ها نرسیده اید
چرا تاکنون به این مسئله فکر نکرده بودم!
اگر من فرزند خودم باشم،خودم را چگونه میسازم؟
بیا امروز مربی چنین کودکی باش با نام خودت
اصلا بیا و تصورکن خودت را از سر راه پیدا کردی.
نه
می دانی پدرت کیست، نه می دانی مادرت و اقوامت
چه
کسانی هستند،نه سواد داری،نه معلوم هست ملیت و قومیت
و باورهایت چیست؟
کدام کودک است که یکباره راه برود؟
کدام کودک است که راه نرفته بدود؟
کدام کودک است که الفبا را یاد نگرفته،بنویسد و بخواند؟

Resized Image

سلف کوچینگ یعنی با خودت چیزی جز رشد از خودت نخواه
سلف کوچینگ یعنی اقرار کن من تمرین دهنده ی خودم هستم،نه تخریب کننده خویش،
سلف کوچینگ یعنی عادت یابی...یعنی عادت سازی...یعنی خودآگاهی به اینکه چرا می دانم،اما نمی توانم
سلف کوچینگ یعنی سکوت...یعنی مربیت را گوش کن،ببین و احساس کن،
سلف کوچینگ یعنی به من و خودت اعتماد کن.

و...... 

 

برای ثبت نام لطفا از طریق لینک ذیل اقدام نمائید:

 

http://www.namaava.com/seminar/register