فرشته بی بال

 


کارگاهی بی نظیر: از احمد نوری
 
 بررسی سرماخوردگی عاطفی،عشق،و

روابط منجربه شکست

احمد نوری:خالق ادبیات بی نظیر  فرشته بی بال،

این بار درکارگاهی  خاص

 ازعشق برایتان  سخن میگوید.


عشق چیست؟

جایگاه احساس  درروابط عاطفی کجاست؟

دلم شکست،یعنی چگونه شدم.؟

حالم بدشده،داغونم، چگونه حسم را متوقف کنم؟

خدایا چرا  من؟

گناه من چه بود؟

دوباره میتوانم  احساس  بهتری  به خودم داشته باشم؟

و دوباره عاشق شوم

احمدنوری شرکت دراین کارگاه را به همه مردمان دنیا توصیه میکند و معتقد است:


این کارگاه  برای آسیب خوردگان  فرصتی هست تا خود را دوباره بیابند

برای مردمان عادی  فرصتی هست تاکم و کاستی ها،ضعف ها و قوت های خود را بیابند.

برای طلاق گرفته ها فرصتی هست تا دوباره عاشق شوند.

برای مجردها فرصتی هست تا چشمانشان بازتر شود.

برای متاهل ها فرصتی هست تا قدردان باشند .

 و برای کسانی که میپندارند همه چیز را بلد هستند فرصتی هست تا بدانند خیلی چیزها را نمیدانستند.

دوستان و همراهان قدرتمند فرصت به درخانه شما آمده در را بازنکنید،میرود شایدهم دیگر نیاید،

سرمایه گزاری عاطفی  چند سالیست که در بازار زندگی  رکود پیداکرده،

قرص های سرماخوردگی عاطفی کمیاب شده  است،

 ماده اصلی  این  قرص ها را از عصاره صداقت میسازند و این ماده نه مشابه دارد نه جایگزین،

مدتی ست  خمیازه از قلبها برمیخیزد انگار اکسیژن عشق  به مغز نمیرسد،
 
مردم خریدار تظاهر شده اند،حتی تلقین جواب گویشان نیست

 دیگر دعای باران  اثر ندارد

باران ازشستوی آدمها خسته شده از دریا کمک میخواهد

دریا خود شاکی هست که بی عشقی ریشه جانورانش را به آتش کشیده است.

مردم سرزمین من، عشق راه حل هست و بس

دریا با عشق،
جنگل با عشق
کوه با عشق  
نور با عشق
و تو با عشق زنده میمانی،
سرفه های خشکت حاصل تشنگی درونت  به آرامش  هست،
شربت شهامت رابنوش
مرکب اراده را زین کن
غسل صداقت را  ارتماسی بجای آور
چکمه های ایثار را بپوش،
شمشیر گذشت را بردار

بسم الله بگو

نیت کن و عاشق باش

و....


کارگاه بی نظیر فرشته  بی بال استاد احمد نوری

هدیه ویژه به  شرکت کنندگان کارگاهای قبلی استاد احمد نوری است.

یکشنبه 28خرداد

تهران،شهرک غرب،بلوار دریا

 ساعت 16تا20


✅لطفا توجه نمائید این کارگاه فقط برای شرکت کنندگان یک یا چند دوره  استاد نوری بصورت هدیه (رایگان ) تقدیم می گردد و

برای سایر عزیزان و همراهانشان مبلغ پنجاه هزار تومان می باشد.

 

 

 

 

 


برای ثبت نام
لطفا  از هم اکنون از طریق لینک  ذیل  با توجه به توضیحات فوق اقدام نمائید 

 
http://www.namaava.com/seminar/register

شماره تماس:

02122038013