ترجمه: رضا جمالیان

١ـ قاب‌بندی یا framing چیست؟
آیا هرگز به این موضوع فكر كرده‌اید كه اگر قاب یك عكس را تغییر كنیم، تصویر درون آن به‌صورت ناگهانی بسیار متفاوت به‌نظر می‌آید؟ قاب عكس، برخی از قسمت‌های تصویر را برجسته‌تر نشان می‌دهد و به كیفیت برخی از قسمت‌های آن می‌افزاید و مرزهای عكس را محدود می‌كند. همین‌گونه افكاری كه در ارتباط با یك تجربه یا یك مضمون در ذهن ما پدید می‌آیند، برخی از جنبه‌های آن مضمون را برجسته‌تر می‌سازند. قاب‌بندی به این معنی است كه ما تجربیات خودمان را به‌شكلی «قرار می‌دهیم» كه به آن معنی ببخشیم. با استفاده از انواع گوناگون قاب‌ها ما می‌توانیم یك حادثه را به‌صورت‌های بسیار متفاوتی تجربه كنیم.
NLP قاب‌های متعددی را شناخته است كه می‌توانند به‌صورت ابزارهای بسیار پرقدرتی باشد.


قاب مسئله یا مشكل problem frame
اگر چیزی ناگهانی و بدون مقدمه اتفاق بیفتد، مردم اغلب آن را به مثابه یك مسئله می‌نگرند. مسئله چیزی است كه باید «بر آن فائق آمد» و یا «با آن برخورد كرد». در این شرایط، افراد دیگری كه درست با همین موضوعات رو‌به‌رو شده‌اند، ممكن است با قاب‌سازی متفاوت آن را به‌صورت «یك فرصت»، «یك مبارزه‌طلبی» و یا «یك مضمون گیج‌كننده برای خودشان» تعبیر یا تفسیر كنند. یك مضمون را به هر شكلی قاب‌سازی كنیم، به‌گونه متفاوتی درباره آن موضوع فكر می‌كنیم و احساس ما نسبت به آن متفاوت است و رفتارمان نیز مطابق و در راستای آن خواهد بود.
«مسئله» به «كمك» و یا «راه‌حل» نیاز دارد و یا بیشتر افراد جامعه این‌گونه به این مضامین می‌اندیشند. مسائل افراد را به نزد پزشك، قاضی و یا مشاور می‌كشاند. قاب‌سازی از یك واقعه به مثابه یك مسئله، عملاً در نتیجه یك قضاوت درباره آن حاصل می‌شود و در نهایت دامنه رفتارها و اقدامات ممكن را در برابر آن محدود می‌سازد. اگر یك پدیده را بجای «یك مسئله». «یك مضمون گیج‌كننده» بنامیم، بهتر است، زیرا بجای «یك مشكل»، آن را به چشم یك «واقعه غیرمنتظره» می‌نگریم. این تعبیر و تفسیرها امكانات بیشتری را در مقابل ما قرار می‌دهند و ما در این شرایط، از نظر احساسی و عاطفی راحت‌تر و از نظر عملی كردن، آزادتر خواهیم بود.
در سیاست، بازرگانی، فعالیت‌های اجتماعی و در بسیاری از مضامین انفرادی، تمایل شدیدی نسبت به «حل مسئله» وجود دارد. در نگاه اول، این موضوع ممكن است خیلی خوب به‌نظر برسد. زمانی‌كه این مسائل احتمالاً حل شوند، در نهایت مشكلات كمتری باقی می‌مانند. اگر بمانند.
متأسفانه، یك قاب‌سازی برای مسائل به این معنی و مفهوم است كه همیشه مضامینی وجود دارند كه به‌خوبی كار نمی‌كنند. بار دیگر كه به اخبار گوش می‌كنید و یا نشریه‌های خبری را می‌خوانید، دقت كنید چه مطالبی هستند كه می‌توانند در قالب «خبر» قرار بگیرند؟ برخورد مسئله‌ای، همیشه با ملامت كردن فردی، كشوری و یا حزبی همراه است، به این ترتیب هرگز نه با «خبرهای خوب» رو‌به‌رو می‌شویم و نه در آنها مدل یا نمونه‌ای برای فضیلت یا كرامت می‌بینیم. در این فضا تنها به چیزهایی اشاره می‌شود كه به‌خوبی كار نمی‌كنند؟

قاب‌بندی براساس حاصل نتیجه outcome frame
قاب‌بندی براساس حاصل یا نتیجه، راه دیگری برای نگاه كردن به وقایع است. این روش، به شما نشان می‌دهد یا متذكر می‌شود كه «شما چه چیزی می‌خواهید؟» و این تمام محتوای قاب‌سازی بر بنیان نتیجه است. زمانی كه شما می‌گویید: «درباره این مسئله با من صحبت كنید». در واقع مخاطب صحبت خودتان رابه سیر و سفر در زمان حال دعوت می‌كنید، در حالی‌كه تعبیر و تفسیرهایی از زمان گذشته را به‌همراه دارد. ولی در زمانی‌كه به مخاطب می‌گویید: «به من بگویید كه چه چیزی می‌خواهید؟» توجه او را به زمان آینده جلب می‌كنید. از آنجا كه شما در حوادث و پدیده‌های گذشته نمی‌توانید تغییر و تحولی بدهید، بنابراین آینده‌ای را كه در نظر دارید راهنمای بهتری، برای هدایت در جهت‌هایی است كه در زمان حال روی آنها كار می‌كنید.

قاب اگر این جوری As- if frame
این در واقع، راهی است كه شما به خودتان اجازه می‌دهید یا امكان بدهید تا پدیده‌ها را در حجم خودشان بررسی كنید. در قاب اگر این‌جوری بود، شما می‌خواهید برنامه‌ها و حوادث آینده را همان‌گونه كه تصور می‌شود اتفاق بیفتند. درست همان‌گونه كه در آینده در حقیقت اتفاق می‌افتند. اكنون و در شرایط كنونی تجسم و تصور كنید، به این ترتیب زمانی كه بادقت و به‌خوبی این تصورپردازی ذهنی انجام شود، در برابر شما برنامه یا سناریویی شكل می‌گیرد كه به‌نظر بسیار واقعی است. بنابراین شما می‌توانید مشخص یا پیش‌بینی كنید كه این جریان در آینده چگونه به‌نظر می‌آید، شنیده می‌شود و یا احساس می‌گردد.

تجدید قاب‌بندی یا Reframing
او آدم ساده‌لوحی است... او خیلی تأثیرپذیر است... او خیلی زود تسلیم حرف حسابی می‌شود... تجدید قاب، تغییر دادن معنای یك تجربه یا یك حادثه با قرار دادن یك قاب دیگر بر گرد آن است. این تغییر سبب می‌شود، شما چیزها را به‌صورت دیگری مشاهده كنید. این یك تجزیه و تحلیل جدیدی است كه شما را به سوی یك نتیجه‌گیری، ارزشیابی و احساس متفاوت هدایت می‌كند. این ابتكار آن‌چنان شكل مهم و متفاوتی از قاب‌بندی است كه ما در یك فصل یا بخش مجزایی شرح داده‌ایم.

٢ـ قاب‌بندی چه كاری انجام می‌دهد؟
قاب‌بندی راهی است كه ما تجربیات را به‌صورتی كه «می‌دانیم»، برچسب می‌زنیم، این روش به حوادث و افكار «رنگ» می‌دهد. اگر ما قاب را تغییر دهیم، معنی تجربه را نیز تغییر می‌دهیم. زمانی‌كه ما معنی را تغییر دهیم، احساس خودمان را نیز نسبت به آنچه هست، تغییر می‌دهیم.

٣ـ مثال‌های روزمره درباره قاب‌بندی
قاب‌بندی مسئله‌ای: چه مدتی شما این مسئله را داشته‌اید.
قاب‌بندی درآمدی: از خودتان بپرسید كه: واقعاً در این شرایط چه چیزی می‌خواهید؟ قاب‌بندی اگر این جور... وضعیت سال ٣٠٠١ میلادی را تجسم كنید. مضمون رمانی از آرتور. سی كلاریك و یا رمان اودیسه فضایی كه مانند دیگر فیلم‌های علمی، تخیلی ما را به جهانی می‌برد كه در آن امكانات حیرت‌انگیزی وجود دارد.

٤ـ به قاب‌بندی فكر كنید
زمانی كه شما یا دیگران احساس می‌كنید كه به یك نحوی نگرش به چیزی یا عكس‌العمل به موضوعی چسبیده، یا گیر كرده‌اید؛
زمانی كه احساس می‌كنید موضوعی كه به‌صورتی خاص قاب‌بندی شده، ممكن است برای شما محدود كننده و دست و پا گیر بوده باشد؛
زمانی كه شما می‌خواهید به‌صورتی دیگر تجربیات موجود را تصور یا تلقی كنید و یا نحوه ارزشیابی شما به‌شكل دیگری محدود شده باشد.

شما چگونه می‌توانید از قاب‌بندی استفاده كنید؟
زمانی از قاب‌بندی به بهترین وجه استفاده می‌كنیم كه نیاز داشته باشیم یك عقیده یا پیشنهاد را با بهترین شكل به مخاطب عرضه كنید كه او نیز به بهترین وجه و یا باارزش و اعتبار بیشتری این پیشنهاد را بپذیرد. به بیان دیگر، پیش از شروع یك جلسه یا بحث درباره یك مقوله شما می‌توانید موضوع را آن‌گونه كه صلاح می‌دانید و یا به نفع شماست، عرضه دارید. خودتان را به صورتی آموزش دهید تا بتوانید شنونده اشكال و انواع دیگری از قاب‌بندی مسائل باشید كه دیگران ارائه كرده‌اند. در این شرایط دقت كنید، آیا شكلی كه آنها از مسئله قاب‌بندی می‌كنند. مطابق صلاح یا سلیقه شما نیز هست؟ آیا قاب‌بندی با آنچه در داخل قاب است تناسب و هم‌خوانی دارد؟ به شیوه كار افرادی دقت كنید كه به‌خوبی و با موفقیت به قاب‌بندی مسائل می‌پردازند و واقعاً در قاب‌بندی مسائل مختلف و در شرایط گوناگون، از جمله سخنرانی‌های همگانی و یا روابط پدر و فرزندی استاد هستند. از خودتان بپرسید آنها چه كاری می‌كنند یا چگونه سخن می‌گویند كه این اندازه موفق‌اند؟