مدرس مهارتهای زندگی با بیش از 11 هزار ساعت سخنرانی در سراسر جهان
لیسانس روانشناسی
فوق لیسانس علوم اجتماعی
فوق لیسانس پژوهشگری
دکترای روانشناسی از دانشگاه ییل آمریکا

 

لیست دوره های آموزشی و روانشناسی دکتر شاهین فرهنگ به شرح زیر است :

ردیف عنوان دوره مدت زمان
۱ انسان موفق ۷۰    ساعت
۲ ازدواج موفق ۲۴ ساعت
۳ خانواده موفق ۲۵    ساعت
۴ مهارت های عملی مشاوره ۳۰    ساعت
۵ خلاقیت ۳۰    ساعت
۶ فنون سخنرانی ۵۰    ساعت
۷ هنرخوب دیدن ( ویژه عکاسان ) ۲۰    ساعت
۸ مثبت اندیشی ۲      ساعت
۹ زندگی هدفمند ۵     ساعت
۱۰ ارتباط موثر ۶     ساعت
۱۱ هاله های انرژی ۵     ساعت
۱۲ عوامل موثر در تحول ۵     ساعت
۱۳ کسب آرامش ۵     ساعت
۱۴ رسیدن به خواسته ها ۴     ساعت
۱۵ آشتی با خدا ۵     ساعت
۱۶ فلسفه نماز ۱۰   ساعت