مهندس امیر حسین مظاهری
•  کارآفرین برگزیده کشور
•  برگزیده سومین جشنواره قهرمانان صنعت جمهوری اسلامی ایران 1386
•  عضو هیئت موسس دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز
•   تنها محقق مدلهای کسب وکار موفق و ناموفق با بیش از 2400 کیس بررسی شده
•   رکورد دار سخنرانی در سال 93 در مرکز همایشهای صداوسیما جمهوری اسلامی ایران
•  خالق کتاب ثروت نامرئی و رقص عقابها(پرفروش ترین کتاب کسب و کار ایران با 18 بار تجدیدچاپ و 90 هزار تیراژ بی سابقه در ایران)
•   مشاور بیش از 45 برند ایرانی و پیشگام

سوابق آموزشی و تحصیلات:
•  مهندس عمران
•  جامعه شناس(گرايش پژوهشگر اجتماعی)
•  مدرس دوره هایMBA
•  مدرس دوره های ثروت آفرینی و كسب و كارپايدار
•  اولین مدرس دوره های حرفه ایی نوابغ فروش در ایران
•  مدرس حرفه ایی دوره های فروش و بازاریابی
•  مدرس دوره های یادگیری
•  مدرس دوره های مدیریت زمان
•  مدرس دوره های مدیریت و رهبری فردی
•  برگزاری بیش از 500 سمینار آموزشی برای مدیران و دانشجویان
•  مدرس دوره کار آفرینی در اتاق بازرگانی و صنایع استان تهران
•  مدرس کارآفرینی در دانشگاه جامع
•  مدرس روشهای مدیریت فردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تالیفات:
•  ثروت نامرئی - مدیریت زمان -  نشر هامون
•  پایه های نامرئی - هدفگذاری و برنامه ریزی  - نشردکلمه گران
•  رقص عقابها - اولین رمان آموزش مدیریت ایرانی  - ثروت آفرینان
دوره های کوتاه مدت:
مدیریت استراتژیک ، تفکر استراتژیک ، ساختار سازمانی ، سازمانهای یادگیرنده ،سازمانهای مجازی ، انگیزش کارکنان ناپذیر ،
مدیریت روابط عمومی ، افکار عمومی و...
بخشی ازسوابق فرهنگی:
•  عضو انجمن اهل قلم ایران
•  مدیر عامل کالج مجازی پارس
•  موسس اولین فرهنگسرای خصوصی کشور (فرهنگسرای جوانان موفق))
•  مدیرعامل و عضو هیت مدیره موسسه پژوهشگران جوان برتر
•  طراح ومدیر اجرائی طرح جامع جوانان موفق
بخشی ازسوابق علمی:
•  عضو هیئت موسس و مدیرعامل کالج اینترنتی پارس (اولین کالج اینترنتی ایران)
•  عضو گروه مشاوران مدیریت با حضور اساتید دانشگاه تهران و امام صادق از
•  مدیر گروه مطالعاتی و طراحی شهر اینترنتی کرج
بخشی ازسوابق اجرائی:
•  مدیر اجرائی تالار بزرگ کشور
•  تهیه کننده جشن رمضان (شبکه پنجم)
•  تهیه کننده برنامه تلنگر(شبکه پنجم)
•  تهیه کننده بیش از هفتاد کنسرت بزرگ در کشور
سوابق مشاوره:
•  مشاوره تحصیلی
•  مشاوره خانواده
•  بیش از چهارده سال تجربه مشاوره با مدیران بخشهای دولتی و خصوص (مشاور معاون حقوقی ، پارلمانی و پشتیبانی وزیر نیرو)
توانمندیها:
•  مشاوره استراتژیک ، مدیریت بحران
•  مشاوره و برنامه ریزی برای کنترل افکار عمومی امیر حسین مظاهری سیف
•  برگزاری دوره های مدیریت فردی
•  ایجاد اتاق فکر با حضور موثر زبده ترین اساتید.